TẦM NHÌN & SỨ MỆNH:

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Tập đoàn Dr. sales phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam, có uy tín và vị thế trên bản đồ kinh tế Thế giới; xây dựng thành công chuỗi sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của người Việt trên trường quốc tế.

“Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt”

CHÚNG TÔI XÂY DỰNG VÀ MANG LẠI NIỀM TIN, ƯỚC MƠ CHO BẠN

TIN TỨC SỰ KIỆN

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN